PARTNERS

Partners


Als Azami BV werken we regelmatig in verschillende vormen met plezier en succesvol samen met de hieronder genoemde partners.
CorpoNet richt zich op kennisdeling binnen de corporatie sector. Wij zijn Kennispartner van Corponet en delen kennis over het praktisch inzetten van AI op een verantwoordelijke wijze. CorpoNet biedt ons een platform om met corporaties samen te werken die interesse hebben in de nieuwste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van AI en beveiliging van persoonsgegevens.

Matanga levert ons machine-teaching diensten. Een nieuw soort werk: het trainen van de neurale netwerken, het valideren van AIDA's automatische resultaten en zonodig bijtrainen van AIDA algoritmes door het geven van voorbeelden van zowel 'positives' als 'negatives'.
Genzai is een innovatief AI-bedrijf en vanaf de start in 2018 bij onze eerste klant werken we al samen. Genzai levert de beste AI programmeurs. Samen met Genzai hebben we AIDA ontwikkeld en iedere dag bouwen we verder om AIDA nog beter te maken.


HousingIS is our partner in Australia & New Zealand. Jointly we support our customers Down-Under in identifying and removing passports, IDs and Driving licenses.